چند سال پیش مهم‌ترین سیاره‌ی خارج از منظومه‌ی شمسی به نام GJ 1132b کشف شد. سیاره‌ای که احتمال وجود اتمسفر در آن می‌رفت و ۱۶ درصد بزرگ‌تر از کره‌ی زمین است. حال محققین به این باور رسیده‌اند که این سیاره واقعاً اتسمفر است.

مطالب مرتبط با کرونا در ۷۲۴پرس

سیاره‌ی GJ 1132b در فاصله‌ی ۳۹ سال نوری از کره‌ی زمین واقع است و دمای آن احتمالاً کمی پایین‌تر از زمین ماست. با قطعی شدن وجود اتمسفر می‌توان گفت که GJ 1132b اولین سیاره‌ی مشابه کره‌ی زمین و دارای اتمسفر است. GJ 1132 به دور ستاره‌ی کوتوله‌ای به اسم GJ 1132 دوران می‌کند. کوتوله‌ای که ۱.۶ برابر بزرگ‌تر از زمین است! دمای بالای سطح سیاره که سنگی است خبر از فقدان آب می‌دهد و طبعاً این سیاره کاندید سکونت انسان‌ها در آینده نیست.

اتمسفر GJ 1132b متشکل از گازهای متان و بخار آب است که البته این اظهارنظر قطعی نیست. تحقیقات بیشتر برای شناخت اتمسفر GJ 1132b همچنان ادامه دارد.