با توجه به داده‌های اقتباس شده از جامع‌ترین منبع در خصوص کوررنگی، حدود ۰.۵ درصد از زنان و ۸ درصد از مردان از مشکل کوررنگی رنج می‌برند. کوررنگی انواع مختلفی دارد و بسته به نوع کوررنگی رنگ‌ها به شکل متفاوتی دیده می‌شوند.

با این حال مشخص شده است که اکثر کوررنگ‌ها، رنگ‌ها را فقط به شکل سیاه و سفید نمی‌بینند. در این مطلب رایج‌ترین انواع کوررنگی را معرفی می‌کنیم. نتایج به دست آمده شگفت‌انگیز هستند:

یک فرد با دید طبیعی، جهان اطراف را به شکل رنگ‌های بالا مشاهده می‌کند.

کورنگی نوع دترانومالیا Deuteranomalia رایج ترین نوع کوررنگی است. حدود ۴.۶۳ درصد مردان به این نوع کوررنگی مبتلا هستند و بسیاری از آن‌ها هرگز متوجه مشکل خود نمی‌شوند. در دید آن‌ها رنگ‌ها بخشی از روشنایی خود را از دست می‌دهند. این مسئله در خصوص رنگ‌های قرمز و سبز مشهودتر است.

پروتانوپیا Protanopia هم نوعی از کوررنگی است که چندان متداول نیست و تنها ۱ درصد از مردان آن را تجربه می‌کنند. در این حالت تمام سایه‌های سبز و قرمز تا حدودی محو به نظر می‌رسند؛ در حالی که سایه‌های آبی و زرد عملا بدون تغییر باقی می‌ماند.

تریتانوپیا Tritanopia هم حالت نادری از کوررنگی است که در مردان و زنان به شکلی یکسان قرار دارد. افراد مبتلا به این نوع کوررنگی جهان را به شکل صورتی مایل به سبز می‌بینند.

نوعی کور رنگی کامل هم وجود دارد  اما تنها ۰.۰۰۰۰۳ درصد از جمعیت جهان به آن مبتلا هستند.