گوگل Street View سرویس مرور تصاویری از خیابان‌های شهرها بوده اما اکنون می‌توان درون یک آتش‌فشان را هم به کمک آن مشاهده کرد! جایی که کمتر کسی برای طبیعت‌گردی برمی‌گزیند و تنها با رعایت اصول ایمنی و تجهیزات متعدد قابل رویت است.

در سال ۲۰۰۷ گوگل سرویس استریت ویو را معرفی کرد. سرویسی که تصاویر از خیابان‌های شهرها را در اختیار عموم قرار می‌دهد و می‌توان قدم به قدم در خیابان‌های مختلف حرکت کرد و تصاویر را به دقت بررسی کرد. تصاویر به شکلی تهیه شده که گویی شخص خود در حال قدم زدن در خیابان است.

و حالا کار به قدری جلو رفته که گوگل نقاط خطرناک را هم به بانک اطلاعاتی خود اضافه می‌کند، جایی مثل یک آتشفشان!

همان‌طور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید تصاویر ۳۶۰ درجه‌ای گوگل استریت ویو خود به خود گرفته نشده‌اند بلکه عامل انسانی یا خودرو و رباتی برای عکاسی لازم است. Geoff Mackley و Chris Horsley از جمله افرادی هستند که با حمل کردن Trekker استریت ویو به دهانه‌ی آتش‌فشان نیمه فعال سر می‌زنند و تصاویر جالب را در اختیار عموم قرار می‌دهند.