محققین دانشگاه ایالتی میشیگان با استفاده از تلسکوپ‌های ناسا ستاره‌ای کشف کرده‌اند که به دور یک سیاه‌چاله دوران می‌کند و فاصله‌ی آن بسیار کم است. پدیده‌ی جالبی که کشف شده را در ادامه توضیح می‌دهیم.

ستاره‌ی کشف شده بسیار به سیاه‌چاله نزدیک است و شاید در شرف بلعیده شدن! این ستاره در فاصله‌ی ۱۴۸۰۰ سال نور از زمین و در ناحیه‌ای موسوم به 47 Tucanae که یک خوشه‌ی کروی ستارگان است، واقع شده است. در این سیستم دوتایی ستاره‌ی کوتوله‌ی سفیدرنگ تدریجاً جرم خود را از دست می‌دهد و جرم از دست رفته به شکل یک دیسک حول سیاه‌چاله دوران می‌کند و در نهایت بلعیده می‌شود.

نکته‌ی جالب این است که ستاره‌ی کوتاه در هر ۲۸ دقیقه یک دور کامل دوران می‌کند! مشخص نیست که چه عاقبتی در انتظار ستاره‌ی کوتوله است و محققین به پاسخ این سوال بسیار علاقه‌مند هستند. نحوه‌ی جذب شدن کامل یک ستاره توسط سیاه‌چاله و شاید اتفاقات عجیب دیگری بیافتد. به علاوه این احتمال ضعیف هم مطرح است که سیاه‌چاله واقعاً سیاه‌چاله نیست بلکه یک ستاره‌ی ثقیل نوترونی است.