ساعت هوشمند Huawei Watch بروزرسانی اندروید ویر ۲.۰ را قبل از پایان ماه مارس (ماه جاری) دریافت می‌کند. هواوی چندی پیش نسخه‌ی دوم ساعت هواوی واچ را معرفی کرده اما ساعت قدیمی این کمپانی نیز فراموش نشده است و قرار است بروزرسانی جدید را دریافت کند.

این خبر در توییتر و از زبان هواوی آلمان بیان شده و به نظر می‌رسد که صرفاً شایعه نیست. اندروید ویر ۲.۰ رابط کاربری متفاوتی دارد، عملکرد را بهینه می‌کند و دستیار صوتی گوگل اسیستنت به آن اضافه می‌شود. با برزرسانی جدید NFC هواوی واچ نیز فعال می‌شود و می‌توان در پرداخت به کمک اندروید پی از آن استفاده کرد.

مطالب مرتبط با کرونا در ۷۲۴پرس

ساعت هوشمند Huawei Watch بروزرسانی اندروید ویر ۲.۰ را قبل از پایان ماه مارس (ماه جاری) دریافت می‌کند. هواوی چندی پیش نسخه‌ی دوم ساعت هواوی واچ را معرفی کرده اما ساعت قدیمی این کمپانی نیز فراموش نشده است و قرار است بروزرسانی جدید را دریافت کند.

این خبر در توییتر و از زبان هواوی آلمان بیان شده و به نظر می‌رسد که صرفاً شایعه نیست. اندروید ویر ۲.۰ رابط کاربری متفاوتی دارد، عملکرد را بهینه می‌کند و دستیار صوتی گوگل اسیستنت به آن اضافه می‌شود. با برزرسانی جدید NFC هواوی واچ نیز فعال می‌شود و می‌توان در پرداخت به کمک اندروید پی از آن استفاده کرد.