سومین مدل خودروی الکتریکی تسلا در تابستانی که پیش رو داریم، به مرحله‌ی تولید انبوه آزمایشی می‌رسد و تولید انبوه کامل آن از پایین شروع می‌شود. تسلای جدید در ویدیویی کوتاه حین آزمایش در خیابان دیده شده است که به تماشای آن می‌پردازیم.

سومین مدل سدان تسلا از نظر قیمت بهترین گزینه برای عموم است و دوست‌داران خودروهای سبز منتظر آن هستند. ویدیویی در اینستاگرام گذاشته شده که نشان می‌دهد تسلای مدل ۳ چه شکلی است و توجه خیلی‌ها را به خود جلب کرده است. تماشا کنید:

 کالیفرنیا محلی است که تسلا طراحی می‌شود و طبیعی است که برای آزمایش مدل جدید، هر از گاهی تسلاهای معرفی نشده را در خیابان‌ها رویت کنیم.