فکر می‌کنید حیوانات با پهپادها چه برخوردی دارند؟ آیا آنها هم از دیدن پهپاد شگفت‌زده می‌شوند و با آن سرگرم می‌شوند؟ در ادامه ویدیوی رویارویی چند ببر سیبری با یک پهپاد را تماشا می‌کنیم. با ما باشید تا نظر حیوانات در مورد پهپادها را به روایت تصویر درک کنیم.

کانگوروها با پهپاد میانه‌ی خوبی ندارند اما گویا ببرهای سیبری به کلی از پهپاد بدشان می‌آید و یا شاید آن را غذای لذیذ و پرسروصدایی می‌پندارند اما کمی نزدیک‌تر که می‌شوند، گویا موجود عجیب آنها را سردرگم می‌کند.