هندی‌ها به دنبال یک رکورد جالب در صنایع فضایی بودند و اکنون با پرتاب هم‌زمان ۱۰۴ ماهواره که اغلبشان کوچک و متعلق به کشورهای مختلف بودند، این رکوردشکنی واقعیت پیدا کرده است. در ادامه ویدیوی تماشایی رکوردزنی هندی‌ها در صنایع فضایی را تماشا می‌کنیم. با ما باشید.

جاذبه موضوعی دوست‌داشتنی و مفید است اما نه برای کسی که می‌خواهد از زمین به فضا بپرد! سازمان تحقیقات فضایی هند (ISRO) با پرتاب هم‌زمان ۱۰۴ ماهواره به فضا که تنها توسط یک موشک حمل می‌شدند، رکوردی جهانی ثبت کرد. اغلب این ماهواره‌ها بسیار کوچک بوده‌اند اما به هر حال پرتاب این تعداد ماهواره به دقت و مهندسی پیچیده‌ای وابسته است و دستاوردی عجیب تلقی می‌شود.

پرتاب ماهواره‌ها به کمک سیستمی خاص موسوم به PSLV صورت گرفته که توسط هندی‌ها طراحی شده و می‌توان به کمک آن چندین ماهواره را هم‌زمان پرتاب کرد. این سیستم قبلاً در کانادا با پرتاب ۱۷ ماهواره آزموده شده است. رکورد جدید هند فاصله‌ی زیادی با رکورد روسی‌ها که ۳۷ ماهواره را با یک پرتاب موشک به فضا فرستادند، دارد.

۹۶ ماهواره‌ی کوچک ارسال شده به کمپانی آمریکایی Planet تعلق دارد و مابقی به هند و قزاقستان و سوییس و اسرائیل و امارات متحده‌ی عربی مربوط می‌شود. ماهواره‌ی هندی Cartosat-2 با وزن ۷۱۴ کیلوگرم هم بخش زیادی از بار ۱۳۷۷ کیلوگرمی موشک را تشکیل می‌داد حال آنکه نانوماهواره‌های دیگر وزنی در حد ۶.۵ کیلوگرم داشتند. 

شرکت Planet با اضافه شدن ۹۶ ماهواره‌ی جدیدش، مجموعاً ۱۴۴ ماهواره در اختیار دارد و رکوردشکنی کرده است. کاربرد این ماهواره‌ها عکاسی از تمام نقاط سطح زمین است.

به ویدیوی تماشایی پرتاب این ماهواره‌ها توجه فرمایید: