اپل در ماه اخیر اعلام کرده که با طرح Right to Repair (یا حق تعمیر) مقابله خواهد کرد. این طرح قرار است در ۵ ایالت مختلف اجرایی شود و به موجب آن تعمیرکاران غیررسمی حمایت می‌شوند. در ادامه به جزئیات بیشتر این خبر می‌پردازیم.

حق تعمیر به این معنی است که تعمیرکاران غیررسمی که از پس تعمیرات تخصصی برمی‌آیند، می‌توانند قطعات موردنیاز خود را مستقیماً از اپل دریافت کنند و به این ترتیب کیفیت قطعات مثل قطعاتی است که مراکز خدمات پس از فروش اپل استفاده می‌کنند.

مشتریان اپل می‌توانند تعمیرات را به تعمیرکار موردنظر خود بسپارند و تفاوتی در کیفیت قطعات به کار رفته وجود نخواهد داشت.

اما گویا اپل مخالف این ایده است. اپل دقیقاً موضع خود را اعلام نکرده، اما گزارشات حاکی از آن است که اپل می‌خواهد با این طرح مبارزه کند. نه تنها اپل بلکه AT&T که از اپراتورهای مطرح تلفن همراه در ایالات متحده است هم با این طرح مخالف است و بنابر شایعات به زودی مخالفت‌ها علنی می‌شود.

گفتنی است که یکی از علل مخالفت‌ها می‌تواند تعمیرات ناقص یا تعمیراتی که به خرابی باتری و بعدها انفجار آن منتهی می‌شود، باشد.