در تقویم امسال میلادی بر خلاف سال گذشته، فوریه 28 یا 29 روزه است. اما دلیل این موضوع چیست؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، در تقویم میلادی، برخلاف سال گذشته امسال ماه فوریه 28 روزه است.

سال 2016 به عنوان یک سال کبیسه معرفی شده بود. در این سال ماه فوریه به جای 28 روز، 29 روزه بود و این اتفاق هر چهار سال یک بار رخ می دهد.

در سال شمسی آخرین ماه سال بستگی به کبیسه بودن آن 29 یا 30 روز است اما در سال میلادی ماه فوریه که دومین ماه سال است 28 یا 29 روز است .

در تقویم سال شمسی ، روزهای ماههای بهار و تابستان 31 روز و پاییز و زمستان 30 روزه است اما در تقویم میلادی ماهها به غیر از فوریه، یکی درمیان 31 و 30 روز است .

اما چرا ماه فوریه 28 روز است ؟ می گویندزمانی که جولیوس سزار تقویم خود را معرفی کرد، در آن ماه فوریه 30 روز داشت، ماه جولای که به افتخار وی نامگذاری شده بود، دارای 31 روز بود و ماه آگوست که به افتخار سزار آگوستوس نامگذاری شده بود، تنها 29 روز داشت. پس از به سلطنت رسیدن سزار آگوستوس، وی دو روز به ماه آگوست اضافه کرد تا روزهای آن با ماه جولای برابر شود. برای جبران این دو روز، ماه فوریه 28 روزه شد. با توجه به این که ماه فوریه کمترین روزها را دارد، در سال های کبیسه، یک روز به این ماه اضافه می شود.

و اما واقعیت ها و باورهایی درباره سال کبیسه میلادی:

1- بازی های المپیک تابستانی همواره در سال های کبیسه برگزار می شوند.

2- انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال های کبیسه برگزار می شود.

3- در یونان تصور بر این است که ازدواج در سال کبیسه بد یُمن است و معمولا زوج های جوان از این کار اجتناب می کنند.

4- در سال های کبیسه کارمندان یک روز بیشتر کار می کنند، اما دستمزد اضافی برای آن دریافت نمی کنند.

5- روز 29 فوریه، به عنوان روز بیماری های خاص نامگذاری شده است.