باز کردن در شیشه‌ی نوشابه و مانند آن با ابزاری ساده و کوچک و البته با استفاده از تنها یک دست! گجتی که در ادامه به تماشای عملکرد آن می‌پردازیم، گجت جالبی است که به کمک پرینت سه‌بعدی تولید شده و باز کردن درب ظروف نوشیدنی را مثل آب خوردن می‌کند!

بله، این بار پرینترهای سه‌بعدی برای تحقق ایده‌های ساده وارد عمل شده‌اند. صحبت از اسکلت خارجی و ربات‌های کمکی و اجسام پیچیده نیست! یک دربازکن تک‌دستی موضوع امروز ۷۲۴گجت است. به جز چند قطعه‌ی پلاستیکی که به کمک پرینت سه‌بعدی تولید شده، یک پیچ متریک که شاید هر جایی پیدا شود در ساخت گجت امروز به کار رفته است. سازنده نام آن را به اختصار OHBO‌ مخفف One Hand Bottle Opener گذاشته است.

OHBO یک حلقه‌ی ساده است که به کمک پیچ‌ها روی در ظروف محکم می‌شود و با چرخش آرام مچ دست، در ظرف باز می‌شود.

به ویدیوی عملکرد این گجت ساده و جالب توجه فرمایید: