روزنامه صهیونیستی، یدیعوت آحارونوت مدعی شد ایران با استفاده از سه نقشه قصد نزدیکی به اسرائیل را دارد و برای خود در منطقه جای پایی به دست آورده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت با این ادعا که ایران با سه برنامه منطقه ای قصد نزدیک شدن به اسرائیل را دارد، گفت: ایران در منطقه جای پایی به دست آورده و با سه نقشه کار خود را پیش می‌برد.

حضور در سودان

این روزنامه صهیونیستی با اشاره به ارزیابی های اطلاعاتی اسرائیل نوشت: ایران هم اکنون سرگرم برنامه الحاق و سلطه در منطقه است و  قصد دارد مرحله نهایی این برنامه را در مرزهای اسرائیل به سرانجام برساند. 

این روزنامه همچنین نوشته است ایران در مرحله نخست از طریق عراق و سوریه به لبنان نزدیک که بعد از آن قصد دارند از طریق دریا، سودان را هدف قرار داده و سپس سلطه خود را در این کشور به دست آورند.

حضور در شبه جزیره

ایران قصد دارد در مرحله دوم با حرکت از اقیانوس هند به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس و سپس عربستان، در این نواحی تسلط پیدا کند.

حضور در مرزهای سرزمین‌های اشغالی

در مرحله سوم، نقشه ایران این است که با حضور در عراق و سپس اردن، به مرزهای اسرائیل نزدیک شود.

این روزنامه صهیونیستی با بیان اینکه آمریکا در حال کمک به شورشیان ضد دولت سوریه است، مدعی شد که ایران بر نبردهای خود را در راستای نزدیکی به التنف متمرکز شده و در این منطقه نظارت شدیدی بر شورشیان ضد دولت سوریه دارد. 

در ادامه این نوشته در این روزنامه آمده است که ایران به دنبال تسخیر التنف است؛ چرا که با این کار به بزرگراه های بغداد و دمشق وصل می‌شود.

همچنین تسخیر این منطقه تردد نیروهای نظامی و عبور تجهیزات نظامی سوریه را آسان خواهد کرد.