یکی از مقامات قطری، از راز علت ارتباط این کشور با طالبان پرده برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، نماینده وزیر امور خارجه قطر در امور ضد تروریسم در رابطه با علت ارتباط این کشور با گروه تروریستی طالبان افغانستان گفت: «این موضوع به در خواست دولت وقت آمریکا برای برقراری مذاکره و صلح میان افغانستان، آمریکا و طالبان صورت گرفت».

وی ادامه داد: دوحه نیز درپی در خواست کشور مذکور و بنا بر سیاست درب‌های باز، راهی ارتباطی بین واشنگتن، کابل و طالبان ایجاد کرد.«م

گفتنی است دفتر سیاسی گروه تروریستی طالبان از سال ۲۰۱۳ در دوحه قطر شروع به کار کرده است. موضوعی که یکی از پایه‌های اتهام کشورهای عربی نظیر عربستان، مصر و امارات مبنی بر حمایت دوحه از تروریسم و قطع روابط خود با این قطر است.