نماینده سابق مجلس به دنبال سخنان مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان در خصوص کلید واژه «آتش به اختیار بودن» در حوزه اقتصادی تحلیلی ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، الیاس نادران نماینده سابق مجلس مفهومی از کلمه آتش به اختیار بودن در سخنان رهبری را در فضای مجازی منتشر کرد.

نادران در خصوص کلمه «آتش به اختیار بودن» در حوزه اقتصاد، مطلبی را در صفحه توییتر خود منتشر کرد.

نادران در این مطلب نوشته است که ...

«آتش به اختیار بودن در اقتصاد یعنی تجمیع سرمایه های خرد در راه اندازی کارگاه های کوچک به جای سال ها امید داشتن وام میلیاردی بانک های ربوی.»