با به پایان رسیدن انتخابات و ارائه نتایج، بیشترین و کمترین درصد آرای نامزدهای دوزادهمین دور انتخابات ریاست جمهوری مشخص و معلوم شد که رئیس جمهور منتخب مردم در کدام شهر ها از مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، حسن روحانی بیش ترین درصد آرای انتخاباتی خود را از سیب و سراوان در سیستان و بلوچستان و کمترین درصد  آمار خود را از شهرهای  بشاگرد استان هرمزگان کسب کرده است.

روحانی، رئیس جمهور منتخب مردم توانست بیشترین درصد آرای خود را از سیستان و بلوچستان مانند شهرهای سیب و سراوان، مهرستان، خاش، نیکشهر و میرجاوه و همچنین بستک از استان هرمزگان کسب کند.

گفتنی است که 96 تا 99.8 درصد از مردم در شهرهای مختلف به روحانی و رئیسی رای داده اند.

رئیسی، نامزد دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری نیز بیشترین درصد آرای خود را از بشاگرد استان هرمزگان، و بعد از آن در بن چهار محال بختیاری، زواره در خراسان رضوری، رودان در هرمزگان، رشتخوار در خراسان رضوی، خوسف در خراسان جنوبی، رودبار در کرمان، نهبندان در خراسان جنوبی، میایی در سمنان، منوجان در کرمان، میناب در هرمزگان و بشرویه در خراسان جنوبی به دست آورده است.

به نحوی که حسن روحانی  تقریبا ده درصد آرای خود را از بشاگرد هرمزگان و کمتر از 20 درصد آرای خود را از بن در چهار محال بختیاری و زواره در خراسان رضوی به دست آورده است.

همچنین کمترین رای میرسلیم در استان هرمزگان به نحوی که در جزیره ابو موسی تنها 30 رای و کمترین رای هاشمی طبا در کهیلویه و بویر احمد با هفت رای اتفاق فتاد.

رقابت دو نامزد اصلی یعنی روحانی و رئیسی در ریگان استان کرمان به اوج رسید؛ به نحوی که 99.8 درصد آرا بین این دو نامزد تقسیم شده بود.

گفته می شود آرای روحانی و رئیسی در استان مرکزی با اختلاف اندکی مواجه شد و رئیسی از مجموع 800 رای حاصله 200 رای بیشتر از روحانی کسب کرده بود.

همچنین از مجموع 43 هزار رای، در شهرستان حاجی آباد هرمزگان، اختلاف دو نامزد اصلی کمتر از 200 رای  و در خمینی شهر اصفهان این اختلاف به کمتر از یک دهم درصد رسیده بود.