مقام معظم رهبری در فرمایشات خود انتظارات خود از دولت دوازدهم را بیان کرده‌اند.