مشارکت عمومی بالا در انتخابات، باعث ناامیدکردن بیگانگانی که اهداف سلطه‌گرانه و پلید علیه کشور و ملت دارند می‌شود و نشانگر  اتحاد تمامی اقشار مردم در صحنه های این چنینی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، مشارکت گسترده در انواع انتخابات از جمله انتخابات جاری ریاست جمهوری و شوراها دارای نتایج و پیامدهای مختلفی بر مسائل حوزه‌های داخلی و بین‌المللی است‌.

حداقل سه پیامد داخلی را می‌توان شاهد بود:

1ـ مشارکت در انتخابات همان‌طور که در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید شده، به معنی مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی و حمایت همه‌جانبه عمومی از آرمان‌ها واهداف مقدس انقلاب اسلامی است.

2ـ از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی، مشارکت گسترده در انتخابات زمینه‌ساز افزایش اقتدار نظام و تداوم‌بخش ثبات سیاسی است که شرط لازم برای دستیابی به اهداف نظام در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی،اقتصادی،علمی وفناوری و مانند آن بوده ‌که علمای پیشرفت و توسعه، بارها به این مطلب توجه و تاکید داشته‌اند.

3ـ هر چه مشارکت در انتخابات پرشورتر و گسترده‌تر باشد، دولتمردان احساس پشت‌گرمی‌، حمایت‌، همکاری و اعتماد بیشتر جامعه نسبت به برنامه‌های خود خواهند داشت، بنابراین با مسائل ومشکلات کمتری مواجه شده و راه را برای تلاش‌های معطوف به اهداف ملی و راهبردی نظام هموارتر خواهند یافت.

پیامدهای بین‌المللی مشارکت مردمی در انتخابات نیز به این شرح است:

1ـ مشارکت گسترده در انتخابات به معنی نشان دادن انسجام، وحدت و همراهی با نظام سیاسی و در نتیجه افزایش اقتدار منطقه‌ای و جهانی کشور است و می‌دانیم که امروزه در سطح بین‌المللی «قدرت» حرف نخست را می‌زند و با افزایش قدرت کشور، قدرت مانور نیز افزایش می‌یابد و باعث افزایش اعتماد به نفس قوی‌تر دولتمردان در مقابل بیگانگان و نیز داشتن ابتکار عمل در صحنه‌های منطقه‌ای و جهانی می‌گردد.

2ـ مشارکت عمومی بالا در صحنه‌های مختلف از جمله انتخابات، بیگانگانی را که اهداف سلطه‌گرانه و پلید علیه کشور و ملت دارند، ناامید کرده و به آنها گوشزد می‌کند که ملت در مقابل دشمنان کشور و نیات آنها متحد هستند و در صورت لزوم برای دفاع از مصالح کشور وانقلاب از هیچ‌گونه فداکاری دریغ نخواهند کرد؛ و این امری است که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد آن بوده‌ایم.

3ـ برگزاری انتخابات آزاد، رژیم‌های وابسته را از قبیل ارتجاع عرب و نیز تبلیغاتی که به گونه‌ای حساب شده، علیه کشور شکل می‌گیرد به انفعال و زبونی انداخته و با نمایش حضور مردم در صحنه‌های مختلف، چالش بزرگ که نتیجه آن احساس عدم مشروعیت وعدم مقبولیت آنها در اذهان مردمشان است، برایشان ایجاد می‌کند. بر این اساس برگزاری انتخابات‌ مختلف به طور طبیعی باعث بازتاب آرمان‌های انقلاب اسلامی در دو سطح منطقه‌ای و جهانی می‌شود.