حمید ابوطالبی، طی توئیتی در لحظات پیش به زبان ریاضی پیروزی روحانی را اعلام کرد.

به این ترتیب، بنا به گفته‌ی وی روحانی توانسته است بیش از ۶۲ درصد آرا را کسب کند. این در حالی است که منابع رسمی هنوز خبری از شمارش آرا اعلام نکرده‌اند و بیشتر شهروندان تمام شب را بیدار مانده و تنها به آمارهای غیر رسمی دسترسی دارند.