حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در ادامه سفرهای تبلیغاتی خود عصر روز گذشته در میان مردم پرشور مشهد که در میدان شهدا گرد هم آمده بودند، سخنرانی کرد.

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73