افراد پشیمان از رای دادن به دولت تدبیر و امید چند روزی است که عضو کمپینی در فضای مجازی، با عنوان «پشیمونم» شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، چند روزی است کمپینی در شبکه های اجتماعی به راه افتاده با عنوان «پشیمونم» که صدای بلند افراد پشیمان از  رای دادن به آقای روحانی است. از دید شرکت‌کنندگان در این کمپین، دولت یازدهم که با شعار تدبیر و امید روی کار آمد متاسفانه با بی  تدبیری ها جامعه را با مشکلات فراوانی درگیر ساخت.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
25
26
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
50
51
52
55
13
16
32
38
42
41