نماینده سابق مردم تهران نسبت به اظهارات جهانگیری در برنامه مناظره تلویزیونی درخصوص مبارزه با فساد واکنش نشان داد.