واکنش مردم در مقابل دوربین مخفی به سخنان و وعده‌های روحانی جالب و دیدنی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724،  با پخش اظهارات رئیس‌جمهور در قالب یک فایل رادیویی در خودروی عمومی، واکنش‌های مردم به این اظهارات مقابل دوربین مخفی ثبت و ضبط شده است.