صبح امروز مراسم ترحیمی از سوی رهبر معظم انقلاب، آیت الله خامنه‌ای برای رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در حسینیه‌ی امام خمینی(ره) و با حضور مسئولین لشکری،کشوری و نمایندگان کشورهای خارجی برگزار شد.

 

marasem-tarhim-hashemi-rahbar-01
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-02
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-03
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-04
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-05
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-06
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-07
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-08
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-09
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-10
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-11
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-12
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-13
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-14
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-15
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-16
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-17
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-18
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-19
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-20
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-21
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-22
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-23
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-24
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-25
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-26
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-27
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-28
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-29
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-30
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-31
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-32
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-33
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-34
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-35
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-36
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-37
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-38
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-39
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-40
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-41
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-42
marasem-tarhim-hashemi-rahbar-43