آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یکی از یاران قدیمی و بسیار نزدیک مقام معظم رهبری، در سن ۸۴ سالگی به دیار باقی شتافت. یکی از تصاویر تاریخی از حضور این دو شخصیت بزرگ نظام را به نظاره بنشینید.