اگر قصد سفر با هواپیما را دارید، برخی از شهرهای ایران به صرفه‌ترین مقاصد برای صرفه‌جویی در هزینه‌های شما هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724،از آنجا که یکی از متداول ترین سؤالات مسافران قیمت بلیت وسایل حمل و نقل عمومی مثل هواپیما، قطار و اتوبوس است. در ستون امروز نرخ بلیت پروازهاي سیستمی با كلاس اكونومي ( اقتصادي) چند شهرستان كشور را پیش چشمتان می گذاریم:

تهران - جیرفت

تاریخ 1396/ 3/9
قيمت: 2,781,000 ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ماهان

تهران - لار

تاریخ 1396/ 3/16
قيمت: 1,564,000ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ايران اير

تهران - بم

تاریخ 11/3/1396
قيمت: 2,839,000 ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ماهان

تهران - ایلام

تاریخ 11/3/1396
قيمت: 1,813,000ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ماهان

تهران -بندر لنگه

تاریخ 11/3/1396
قيمت: 1,670,000ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ايرن اير

تهران - سیرجان

تاریخ 9/3/1396
قيمت: 2,439,000ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ماهان

تهران - سبزوار

تاریخ 9/3/1396
قيمت: 1,965,000ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ماهان

تهران - رفسنجان

تاریخ 7/3/1396
قيمت: 2,287,000ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ماهان

تهران - گچساران

تاریخ 13/3/1396
قيمت: 2,230,000ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ماهان

تهران - طبس

تاریخ 30/3/1396
قيمت: 2,058,000ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ماهان

تهران - زاهدان

تاریخ 16/3/1396
قيمت: 2,200,000ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ايران اير

تهران - آبادان

تاریخ 10/3/1396
قيمت: 1,700,000ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي كيش اير

تهران -شهرکرد

تاریخ 1396/ 3/9
قيمت: 1,755,000 ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ماهان

تهران - ارومیه

تاریخ 10/3/1396
قيمت: 1,140,000ريال
كلاس پرواز اكونومي
پرواز با هواپيمايي ايران اير