چیدن سفره هفت سین بسته به طرح و مدل ظروف به کار برده شده، هزینه های مختلفی به دنبال داشته که قیمت برخی از ظروف در ذیل اورده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، با نزدیکی به نوروز مردم در تب و تاب پهن کردن سفره هفت سین و تهیه ظروف هستند.

قیمت ظروف هفت سین بسته به طرح، مدل و کیفیت با یکدیگر متفاوت است و قیمت آن از 16 هزار تومان شروع و تا 165 هزار تومان ادامه می یابد.

قیمت برخی از ظروف هفت سین به شرح جدول زیر است: