هفتاد و چهارمین مراسم گلدن گلوب، هشتم ژانویه 2017 (نوزدهم دی ماه ۱۳۹۵) طی مراسمی در هتل بورلی هیلز واقع در کالیفرنیای آمریکا برگزار خواهد شد. هر ساله پیش از آغاز این مراسم، چهره‌ها و فیلم‌ها در ژانرهای مختلفی نامزد دریافت این جوایز می‌شوند. در این میان همیشه افرادی وجود دارند که بیش از یک بار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب می‌شوند. در ادامه به بررسی رکورد داران این زمینه می‌پردازیم.

در قسمت قبل به بررسی رکوردداران نامزدی برای کسب جایزه در گلدن گلوب پرداختیم و در قسمت دوم به معرفی ادامه این لیست می‌پردازیم.

 

جین فوندا نامزد دریافت ۹ جایزه گلدن گلوب و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Any Wednesday – سال 1966

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Coming home – سال 1978

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Julia – سال 1977

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Klute – سال 1971

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم On Golden Pond – سال 1981    

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Period Of Adjustment – سال 1962

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The china Syndrome – سال 1979

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم They Shoot Horses, Don’t They? – سال 1969

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Cat Ballou – سال 1965

 

جولی آندروز نامزد دریافت ۹ جایزه گلدن گلوب و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم 10 – سال 1979

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Darling Lili – سال 1970

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Duet For One – سال 1986

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Mary Poppins – سال 1964

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Star! – سال 1968

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم That's Life! – سال 1986

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Thoroughly Modern Millie – سال 1967

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Victor/Victoria – سال 1982

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Sound Of Music – سال 1965

 

رابین ویلیامز نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

  

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Awakenings– سال 1990

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Dead Poets Society– سال 1989

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Good Morning, Vietnam – سال 1987

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Good Will Hunting – سال 1997 

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Moscow On the Hudson – سال 1984

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Mrs. Doubtfire – سال 1993

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Patch Adams – سال 1998

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Fisher King – سال 1991

 

جن هکمن نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم French Connection II – سال 1975

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Mississippi Burning – سال 1988

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Conversation – سال 1974

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The French Connection – سال 1971

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Royal Tenenbaums – سال 2001

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Twice In a Lifetime – سال 1985

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Under Fire – سال 1983           

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Unforgiven – سال 1992

 

پیتر اوتوله نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Becket – سال 1964

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Goodbye, Mr. Chips – سال 1969

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Lawrence Of Arabia – سال 1962

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Man Of la Mancha – سال 1972

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم My Favorite Year – سال 1982

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Lion In Winter  – سال 1968

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Stunt Man – سال 1980

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Venus  – سال 2006

 

لئوناردو دیکاپریو نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Blood Diamond – سال 2006

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Catch Me If You Can – سال 2002

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم J. Edgar  – سال 2011

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Revolutionary Road – سال 2008

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Aviator – سال 2004

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Departed – سال 2006

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Titanic – سال 1997

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم What's Eating Gilbert Grape – سال 1993

 

رابرت دنیرو نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

 

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Analyze This – سال 1999

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Cape Fear – سال 1991

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Meet the Parents – سال 2000

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Midnight Run – سال 1988

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم New York, New York– سال 1977

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Raging Bull – سال 1980

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Taxi Driver – سال 1976

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Deer Hunter – سال 1978

 

والتر متیو نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

  

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم First Monday – سال 1981

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Hopscotch  – سال 1980

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Kotch  – سال 1971

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Pete 'n' Tillie– سال 1972

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Fortune Cookie– سال 1966

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Front Page– سال 1974

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Odd Couple– سال 1968

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Sunshine Boys– سال 1975

 

آن بنکرافت نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

   

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Agnes Of God– سال 1985

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Garbo Talks– سال 1970

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Night Mother– سال 1986

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Graduate– سال 1970

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Miracle Worker – سال 1986

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Pumpkin Eater– سال 1986

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Turning Point– سال 1986

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم To Be Or Not To Be– سال 1970

 

آدری هپ بُرن نامزد دریافت ۸ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Breakfast at Tiffany's– سال 1961

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Charade – سال 1963

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم My Fair Lady– سال 1964

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Roman Holiday– سال 1953

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Nun's Story– سال 1959

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Two For the Road – سال 1967

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Wait Until Dark– سال 1967

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم War and Peace– سال 1956