هفتاد و چهارمین مراسم گلدن گلوب، هشتم ژانویه 2017 (نوزدهم دی ماه ۱۳۹۵) طی مراسمی در هتل بورلی هیلز واقع در کالیفرنیای آمریکا برگزار خواهد شد. هر ساله پیش از آغاز این مراسم، چهره‌ها و فیلم‌ها در ژانرهای مختلفی نامزد دریافت این جوایز می‌شوند. در این میان همیشه افرادی وجود دارند که بیش از یک بار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب می‌شوند. در ادامه به بررسی رکورد داران این زمینه میپردازیم.

 

مریل استریپ نامزد دریافت ۲۴ جایزه و کسب ۷ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم A Cry In the Dark – سال 1988

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در بخش درام در فیلم  Adaptation– سال 2002

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Death Becomes her – سال 1992

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Doubt – سال 2008

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Iron Lady– سال 2011

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم It’s Complicated – سال 2009

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Julie & Julia– سال 2009

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Kramer vs. Kramer– سال 1979

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Mamma Mia! – سال 2008

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Marvin’s Room – سال 1996

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Music Of the Heart  – سال 1999

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم One True Thing – سال 1998

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Out Of Africa – سال 1985

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Postcards From the Edge – سال 1990

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم She-Devil – سال 1989

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Silkwood – سال 1983

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Sophie’s Choice – سال 1982

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Bridges Of Madison County – سال 1995

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در بخش درام در فیلم The Deer Hunter – سال 1978

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Devil Wears Prada – سال 2006

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The French Lieutenant’s Woman– سال 1981

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Hours – سال 2002

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در بخش درام در فیلم The Manchurian Candidate– سال 2004

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The River Wild – سال 1994

 

جک نیکلسون نامزد دریافت ۱۶ جایزه و کسب ۶ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در بخش درام در فیلم A Few Good Men – سال 1992

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم About Schmidt– سال 2002

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم As Good As it Gets – سال 1997

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Batman – سال 1989

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Carnal Knowledge – سال 1971

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Chinatown– سال 1974

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در بخش درام در فیلم Easy Rider – سال 1969

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Five Easy Pieces – سال 1971

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Hoffa – سال 1992

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Ironweed – سال 1987

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم One Flew Over the Cuckoo’s Nest– سال 1975

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Prizzi’s Honor– سال 1985

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در بخش درام در فیلم Reds – سال 1981

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Terms Of Endearment – سال 1983

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در بخش درام در فیلم The Departed – سال 2006

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Last Detail – سال 1973

 

جک لیمون نامزد دریافت ۱۶ جایزه و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Avanti– سال 1972

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Dad – سال 1989

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Days Of Wine and Roses – سال 1962

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Irma La Douce– سال 1963

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Missing – سال 1982

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Save the Tiger – سال 1973

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Some Like It Hot– سال 1959

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم That’s Life!– سال 1986

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Apartment– سال 1960

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Front Page– سال 1974

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Odd Couple– سال 1968

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Out of Towners– سال 1970

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Tribute – سال 1980

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Under The Yum Yum Tree– سال 1963

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم El sindrome de China – سال 1979

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Great Race– سال 1965

 

 

شیرلی مک‌لِین نامزد دریافت ۱۵ جایزه و کسب ۴ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Ask Any Girl – سال 1959

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Being There – سال 1979

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Gambit – سال 1966

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Guarding Tess – سال 1994

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم MacLaine in Her Shoes – سال 2005

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Irma la Douce – سال 1963

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Madame Sousatzka– سال 1988

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم Postcards – سال 1990

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Some Came Running – سال 1958

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Sweet Charity – سال 1969

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Terms Of Endearment– سال 1983

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Apartment– سال 1960

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Children’s Hour – سال 1961

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Used People – سال 1992

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Woman Times Seven – سال 1967

 

آل پاچینو نامزد دریافت ۱۳ جایزه و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم And Justice – سال 1979

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Author! Author! – سال 1982

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Bobby Deerfield – سال 1977

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Dick Tracy – سال 1990

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Dog Day Afternoon – سال 1975

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Glengarry Glen Ross – سال 1992

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Scarface – سال 1983

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Scent of a Woman – سال 1992

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Sea of Love – سال 1989

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Serpico – سال 1973

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Godfather – سال 1972

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Godfather 2 – سال 1974

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم 3  The Godfather – سال 1990

 

داستین هوفمن نامزد دریافت ۱۱ جایزه و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Hook – سال 1991

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم John and Mary – سال 1969

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Kramer vs kramer – سال 1979

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Last chance Harvey – سال 2008

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Lenny – سال 1974

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Marathon – سال 1976

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Midnight Cowboy – سال 1969

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Rain Man – سال 1988

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Graduate – سال 1967

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Tootsie – سال 1982

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Wag the Dog – سال 1997

 

باربرا استریسند نامزد دریافت ۱۰ جایزه و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Star is Born – سال 1976

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Funny Girl – سال 1968

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Hello, Dolly! – سال 1969

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Nuts – سال 1987

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Mirror Has Two Faces  – سال 1996

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Owl And The Pussycat – سال 1970

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Way We Were – سال 1973

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Way We Were  – سال 1973

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Yentl   – سال 1983

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Poor Funny Lady  – سال 1975

 

مایکل کِین نامزد دریافت ۹ جایزه و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Alfie – سال 1966

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Dirty Rotten Scoundrels  – سال 1988

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Education Rita – سال 1983

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Gambit – سال 1966

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Hannah and Her Sisters – سال 1986

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Little Voice – سال 1988

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Sleuth – سال 1972

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم The cider House Rules – سال 1999

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Quiet American – سال 2002

 

جانی دپ نامزد دریافت ۹ جایزه و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Alice in Wonderland – سال 2010

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Benny & Joon – سال 1993

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Charlie And The Chocolate Factory – سال 2005

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Ed Wood – سال 1994

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Edward Scissorhands – سال 1990

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Finding Neverland – سال 2004

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Pirates Of The Caribbean: Dead Man’s Chest – سال 2006

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Sweeney Todd – سال 2007

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Tourist – سال 2010

 

پائول نیومن نامزد دریافت ۹ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Adventures Of a Young Man – سال 1962

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Cool Hand Luke – سال 1967

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Hud – سال 1963

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Nobody’s Fool – سال 1994

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم Road To Perdition – سال 2002

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم Sweet Bird Of Youth – سال 1962

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Color Of Money – سال 1986

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Hustler – سال 1961

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم The Verdict – سال 1982

 

با ما همراه باشید تا در روزهای آتی به بررسی دیگر چهره‌هایی که رکورد‌دار نامزد شدن برای دریافت این جایزه شده‌اند، بپردازیم...