همچون سال‌های پیش، ایده‌های جالب توجهی برای گریم صورت هالووین ارائه شده که هر کدام از جذابیتی جالب توجه و خلاقیتی مثال زدنی بهره برده‌اند. امسال هم پیشنهادات حول محور شخصیت‌های معروف و دوست داشتنی عالم سینما و کاراکترهای محبوب فیلم‌های ترسناک می‌چرخد.

هالووین اگرچه یک جشن است، اما رابطه‌ای تنگاتنگ با عالم ارواح و مرگ دارد و شاید به همین خاطر است که در این مراسم شاهد انواع آرایش، گریم و البته پوشش‌های ترسناک هستیم.

اغلب اسکلت، جادوگر، زامبی، خون‌آشام و دیگر مخلوقات ترسناک، منبع الهام چهره پردازی‌های انجام شده در این ایام هستند، هر چند در این میان گروهی و به ویژه کودکان دوست دارند در قالب شخصیت‌های محبوب و دوست داشتنی‌تر همچون پرنسس‌های دیزنی، قهرمانان کمیک‌های مارول و دی. سی و حتی هنرپیشه‌های قدیمی ظاهر شوند.

به هر حال چاشنی خلاقیت به هرچیزی که اضافه شود، نتیجه‌اش ارائه‌ای درخشان و جالب توجه است و ظاهراً گریمورها و حتی مردم عادی هالووین امسال نیز به خوبی قادر به غافلگیر کردن دیگران خواهند بود.

a354acfcef724cc87a4028be1c7c57761605
creative-halloween-make-up-ideas-11605
creative-halloween-make-up-ideas-14605
creative-halloween-make-up-ideas-1605
creative-halloween-make-up-ideas-18605
creative-halloween-make-up-ideas-23605
creative-halloween-make-up-ideas-25605
creative-halloween-make-up-ideas-2605
creative-halloween-make-up-ideas-28605
creative-halloween-make-up-ideas-30605
creative-halloween-make-up-ideas-32605
creative-halloween-make-up-ideas-34605
creative-halloween-make-up-ideas-35605
creative-halloween-make-up-ideas-3605
creative-halloween-make-up-ideas-36605
creative-halloween-make-up-ideas-37605
creative-halloween-make-up-ideas-38605
creative-halloween-make-up-ideas-42605
creative-halloween-make-up-ideas-47605
creative-halloween-make-up-ideas-48605
creative-halloween-make-up-ideas-51605
creative-halloween-make-up-ideas-54605
creative-halloween-make-up-ideas-55605
creative-halloween-make-up-ideas-56605
creative-halloween-make-up-ideas-60605
creative-halloween-make-up-ideas-61605
creative-halloween-make-up-ideas-6605
creative-halloween-make-up-ideas-68605
creative-halloween-make-up-ideas-72605
creative-halloween-make-up-ideas-77605
creative-halloween-make-up-ideas-78605
creative-halloween-make-up-ideas-85605
Halloween-Make-Up605
image-9b3643749b7d7ed5bf342dd99033f6e675161affb0f12ab9af4eb625f308673f-V605
image921605
IMG157001949070070605
PA030216h605