صبح هنگام، زمانی که نخستین اشعه‌های خورشید نمایان می‌شوند را باید زمانی خاص و جادویی دانست. زمانی که دنیا خفته آرام آرام از خواب برخاسته و زندگی نرم نرمک جریان می‌یابد. عکاسی خوش ذوق به جستجوی زیبایی این لحظات رفته و مجموعه تصاویری دیدنی را به ثبت رسانده که تماشای‌شان خالی از لطف نیست.

همه چیز خیلی ساده و قابل پیش بینی است. صبح از راه می‌رسد و همه انتظار داریم که طبیعت درخشش باشکوه خود را از سر گیرد. همه چیز در اوج آرامش و البته دلفریبی رخ نموده و این مناظر برای عکاس خوش قریحه ما فرصتی فراهم کرده تا در جستجوی چشم‌اندازهای زیبا و مجذوب کننده، سفری خاطره‌انگیز را در پیش گیرد. او می‌گوید این تجربه علیرغم آرامش و جذابیت‌های پنهان و آشکارش، برای او موجی از هیجان نیز به همراه داشته است. 

«فیلیپ ارمیتا» (Filip Eremita) را باید عکاسی دانست که شیفته‌ی تابش نور خورشید از میان لایه‌های قطور و نازک مه است" عکاسی که درخشش صبحگاهی را در میان غبار مه به زیبایی تمام به تصویر کشیده است.

DSC4139-Custom-59591f39c1e64880
DSC4205-Custom-59591f5ce24bc880
DSC4251-Custom-59591febd70d0880
DSC7626-Custom-59591f462a77f880
DSC7636-2-Custom-59591f505074e880
DSC7638-2-Custom-59591f9e62199880
DSC7658-Custom-59591f95d4e35880
DSC7669-Custom-59591fd956336880
DSC7676-Custom-59591fa4ef7fa880
DSC7720-Custom-59591f7d8d5b1880
DSC7737-Custom-59591f2af323c880
DSC7757-2-Custom-59591f6f69209880
DSC78001-Large-59591fa8c393e880