حیات وحش همانگونه که از نامش پیداست، قلمرویی است مملو از چالش‌هایی سخت که در صورت شکست در هر کدام از آنها، سرنوشتی جز نابودی در انتظار بازنده نخواهد بود. و اینجاست که هنر استتار به کمک شرکت کنندگان در این رقابت سرنوشت ساز می‌آید.

مخفی شدن از دید دشمن یا کمین کردن برای صید شکار هر کدام در نوع خود نیازمند خلاقیت آمیخته با هنرمندی هستند. دست کم این آن چیزی است که به اشکال مختلف در حیات وحش مشاهده می‌شود.

جانوران و حشرات به هر شکل ممکن برای ادامه‌ی حیات در تلاشند و لازمه‌ی موفقیت در این آزمون بزرگ که رابطه‌ای تنگاتنگ با مرگ و زندگی هر کدام از آنها دارد، هم به دست آوردن غذای کافی است و هم پنهان شدن از نظر شکارچیانی که در پی صید آنها هستند. بر این اساس چه شکار و چه شکارچی نیازمند مهارت‌هایی است که او را تا حد ممکن از خطرات موجود محفوظ نگاه داشته و هم منابع مورد نیاز او را تأمین کند و استتار دقیقاً بر این اساس شکل گرفته است.

هنری که خالقانش تمام توش و توان خود را به کمک گرفته‌اند تا در آن به درجه‌ی استادی برسند و نمونه‌های زیر حقانیت این موضوع را به اثبات می‌رساند که مادر طبیعت در این راه از هیچ کمکی به آنها دریغ نکرده است.

camouflage-1
camouflage-10
camouflage-11
camouflage-12
camouflage-13
camouflage-14
camouflage-15
camouflage-16
camouflage-17
camouflage-18
camouflage-19
camouflage-2
camouflage-20
camouflage-21
camouflage-22
camouflage-23
camouflage-24
camouflage-25
camouflage-26
camouflage-27
camouflage-28
camouflage-29
camouflage-3
camouflage-30
camouflage-31
camouflage-32
camouflage-33
camouflage-34
camouflage-35
camouflage-36
camouflage-37
camouflage-38
camouflage-39
camouflage-4
camouflage-40
camouflage-41
camouflage-42
camouflage-43
camouflage-5
camouflage-6
camouflage-7
camouflage-8
camouflage-9