سبز ایرانی تلفیقی از رنگ سبز سبز تیره و خاکستری است که در صنایع سفال گری و فرش بافی استفاده می‌شود.

«سبز ایرانی» یا «سبز پرشین» نخستین بار در انگلیس در سال ۱۸۹۲ معرفی شد.

1
2
3
4
5
6
7
8
9