مراسم فرش قرمز بهترین زمان برای ارائه‌ی تازه‌ترین آثار طراحان مطرح و بنام صنعت مد و پوشاک است. ستارگان سینما دوست دارند روی این قرش قرمزها و پیش چشم عکاسان زیبا و آراسته ظاهر شوند و اینگونه است که گویی مجله‌ی مد زنده پیش چشم‌تان به نمایش درآمده است

در بخش نخست این مطلب به سراغ مراسم فرش قرمز فستیوال فیلم کن رفتیم و زیباترین مدل‌های لباس ستارگان حاضر در این مراسم را مورد بررسی قرار دهیم. در این مجال با مرور شمار دیگری از طراحی‌های خلاقانه، زیبا و باشکوه لباس ستارگان این مراسم همراه شما عزیزان هستیم.

cannes-001nocropw1800h13302x
cannes-002nocropw1800h13302x
cannes-003nocropw1800h13302x
cannes-005nocropw1800h13302x
cannes-026nocropw1800h13302x
cannes-027nocropw1800h13302x
cannes-028nocropw1800h13302x
cannes-029nocropw1800h13302x
cannes-02nocropw1800h13302x
cannes-031nocropw1800h13302x
cannes-032nocropw1800h13302x
cannes-033nocropw1800h13302x
cannes-035nocropw1800h13302x
cannes-036nocropw1800h13302x
cannes-039nocropw1800h13302x
cannes-03nocropw1800h13302x
cannes-040nocropw1800h13302x
cannes-04nocropw1800h13302x
cannes-05nocropw1800h13302x
cannes-25-12nocropw1800h13302x
cannes-25-13nocropw1800h13302x
cannes-25-14nocropw1800h13302x
cannes-25-15nocropw1800h13302x
cannes-25-16nocropw1800h13302x
cannes-26nocropw1800h13302x
cannes-27nocropw1800h13302x
cannes-29nocropw1800h13302x
cannes-30nocropw1800h13302x