صنایع دستی بخشی ارزشمند از فرهنگ یک ملت و البته دنیای هنر است. در این میان هنر گلدوزی، سوزن دوزی و قلاب دوزی‌های هنرمندانه جایگاهی خاص دارند و قرن‌هاست که بانوان خلاق در حال تجربه‌ی شیوه‌های جدید و ارائه‌ی آثار جالب توجه در این حوزه هستند.

هنرمند خوش فکر و با استعداد لهستانی «پائولینا بارتنیک» (Paulina Bartnik) از جمله بانوانی است که هنر قلاب دوزی را در قالبی جالب و تحسین برانگیز به نمایش گذاشته است. سوزن دوزی‌های جالب توجه و تماشایی این خانم هنرمند در مجموع خالق مجموعه‌ای جالب توجه از گونه‌های مختلف پرندگان است که با دقت و حوصله‌ی فراوان تهیه و تدارک دیده شده است.

اوج هنر این خانم را می‌توان در انتخاب هوشمندانه‌ی طیف رنگ و البته دقت به جزئیات ریز و درشت کار دانست که باعث شده این پرندگان بسیار واقعی و جذاب جلوه کنند. خانم بارتنیک آثار خود را در سایت «Etsy» برای مشاهده و فروش عرضه کرده است. در ادامه توجه شما را به گوشه‌ای از این مجموعه‌ی تماشایی جلب می‌کنم.

Embroidered-Bird-Brooches-by-Paulina-Bartnik-59116421b8b24880
Embroidered-Bird-Brooches-by-Paulina-Bartnik-59116427b18d8880
Embroidered-Bird-Brooches-by-Paulina-Bartnik-59116429ef63d880
Embroidered-Bird-Brooches-by-Paulina-Bartnik-5911642cefedb880
Embroidered-Bird-Brooches-by-Paulina-Bartnik-5911642ff2a2e880
Embroidered-Bird-Brooches-by-Paulina-Bartnik-5911643f1284f880
Embroidered-Bird-Brooches-by-Paulina-Bartnik-591164460ece7880
Embroidered-Bird-Brooches-by-Paulina-Bartnik-59116451c794c880
Embroidered-Bird-Brooches-by-Paulina-Bartnik-59116457c65c0880
Embroidered-Bird-Brooches-by-Paulina-Bartnik-59116460c03e0880
Embroidered-Bird-Brooches-by-Paulina-Bartnik-5911646ac8b48880
tumblronjlb5nl281qas1mto101280-591096b09689b880
tumblronjlb5nl281qas1mto11280-5910967bc4de8880
tumblronjlb5nl281qas1mto21280-591096801dbe7880
tumblronjlb5nl281qas1mto31280-591096848282e880
tumblronjlb5nl281qas1mto41280-5910968953e4e880
tumblronjlb5nl281qas1mto51280-591096901918b880
tumblronjlb5nl281qas1mto71280-591096a1077b9880
tumblronjlb5nl281qas1mto81280-591096a6b0b1a880
tumblronjlb5nl281qas1mto91280-591096aaee991880