طراحان خوش فکر و خلاق بسیاری در دنیای طراحی پوشاک فعالیت دارند که کارنامه‌ای درخشان از خود برجای گذاشته‌اند. اما در این میان گاهی با طراحانی متفاوت روبرو می‌شویم که دیدگاه ما از این حوزه را از اساس متحول کرده‌اند.

طراحی خوش فکر به نام «کوبی لوی» (Kobi Levi) راحتی و کاربردی بودن کفش‌های پاشنه بلند زنانه را با طراحی هنرمندانه در هم آمیخته و مجموعه کفش‌هایی جالب توجه ارائه داده است. او در طراحی‌های خود از حیوانات، پرندگان و المان‌های دیگری نیز الهام گرفته و آنها را به شکلی مبتکرانه با طراحی مرسوم این گونه کفش‌ها در هم آمیخته است.

البته «لوی» تنها طراحی نیست که به این شیوه روی آورده است؛ طراح دیگری به نام «Sebastian Errazuriz» نیز در اقدامی مشابه مجموعه‌ای جالب از کفش ارائه داده است که در نوع خود تماشایی و جالب توجه هستند. از قندیل یخ یا پاشنه‌ای شبیه به هواپیمای جت، همه چیزی در این مجموعه قابل مشاهده است.

اما ما برای شما عزیزان مجموعه‌ای جالب از طراحی‌هایی از این دست را گردآوری کردیم که تماشای‌شان خالی از لطف نیست.

creative-high-heels-1
creative-high-heels-10
creative-high-heels-11
creative-high-heels-12
creative-high-heels-13
creative-high-heels-14
creative-high-heels-15
creative-high-heels-16
creative-high-heels-17
creative-high-heels-18
creative-high-heels-19
creative-high-heels-2
creative-high-heels-20
creative-high-heels-21
creative-high-heels-22
creative-high-heels-23
creative-high-heels-24
creative-high-heels-25
creative-high-heels-26
creative-high-heels-27
creative-high-heels-28
creative-high-heels-29
creative-high-heels-3
creative-high-heels-30
creative-high-heels-31
creative-high-heels-32
creative-high-heels-33
creative-high-heels-34
creative-high-heels-35
creative-high-heels-36
creative-high-heels-37
creative-high-heels-38
creative-high-heels-39
creative-high-heels-4
creative-high-heels-40
creative-high-heels-41
creative-high-heels-42
creative-high-heels-43
creative-high-heels-5
creative-high-heels-6
creative-high-heels-7
creative-high-heels-8
creative-high-heels-9