هنر خیابانی هم شگفت انگیز است و هم برای مخاطبش الهام بخش و دلپذیر. در واقع به لطف این هنر می‌توان بسیاری از محیط‌های شهری را دچار تغییر و تحول کرده و رنگ و رویی دیگر به آنها بخشید. اما گاهی مادر طبیعت نیز دست در دست هنرمندان گذاشته و جلوه‌ی این هنر را دو چندان می‌کند.

هنر خیابانی که به نام «استریت آرت» (Street Art) هم شناخته می‌شود، در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ جهان به عنوان هنری ملموس و شناخته برای جمعیت شهرنشین قلمداد شده و در بسیاری از نقاط شهرها و در قالب آثار نقاشی و دیوار نوشته نمود پیدا کرده است. این هنر چشم اندازی نوین به محیط‌های یکنواخت و بعضاً کسل کننده‌ی شهری بخشیده و به نوعی به آنها تازگی و طراوت می‌بخشد.

البته گاهی خلق آثار هنری خیابانی به امری سرگرم کننده مبدل می‌شود که از چشمه ذوق خالقش و البته همراهی سبز و پرطراوت طبیعت نشأت گرفته و بازتعریفی جالب از این هنر ارائه می‌کند. با نگاهی به تصاویر زیر بهتر متوجه منظور ما می‌شوید. 

در نهایت شاید برای شما هم موقعیت‌هایی از این دست فراهم شده باشد که با استفاده از عناصر طبیعی، طرحی نو درانداخته و اثری هنری خلق کنید. اما آیا تا کنون از این فرصت به دست آمده استفاده کرده‌اید؟

nature-street-art-1
nature-street-art-10
nature-street-art-11
nature-street-art-12
nature-street-art-13
nature-street-art-14
nature-street-art-15
nature-street-art-16
nature-street-art-17
nature-street-art-18
nature-street-art-19
nature-street-art-2
nature-street-art-20
nature-street-art-3
nature-street-art-4
nature-street-art-5
nature-street-art-6
nature-street-art-7
nature-street-art-8
nature-street-art-9