هنرمندی به نام «جکی هاردر» (Jackie Harder) در ذهن خود دنیایی تخیلی ساخته و سپس به مدد ذوق و سلیقه و البته خلاقیت، مخلوقات ساکن این دنیا را به جهان ما دعوت کرده است. مخلوقاتی که هم دوست داشتنی و هم اندکی ترسناک هستند.

مجموعه‌ای جالب از مخلوقاتی جادویی که زاده‌ی ذهن یک هنرمند هستند. این هنرمند خوش ذوق می‌گوید که او عاشق دنیای جادویی است که به مدد قوه‌ی تخیلش به آن بال و پر داده است. او نام این دنیا را «جنگل تریلیوم» (Trillium Forest) گذاشته که از نظر او از چندین منطقه‌ی کوچک‌تر ساخته شده است که از قضا، هرکدام از آنها زیستگاه مخلوقاتی جادویی هستند. او این موجودات بامزه را با استفاده از خمیرهای پلیمری ساخته و سپس با استفاده از رنگ آکریلیک رنگ و لعاب بخشیده است.

Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-1
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-10
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-11
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-12
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-13
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-14
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-15
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-16
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-17
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-18
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-19
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-2
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-20
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-3
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-4
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-5
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-6
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-7
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-8
Creatures-that-Shouldnt-be-Alive-9