گران شدن بلیت سینما در ایام نوروز به یکی از مسائل پر حاشیه در سینمای ایران مبدل شده است. این افزایش ناگهانی باعث سرگردان شدن علاقمندان و چه بسی باعث ریزش بخشی از مخاطبان سینما شده است.

قیمت ۲۰ هزار تومانی بلیت سینماها در ایام نوروز اگرچه به افزایش درآمد این بخش منجر شده، اما از سوی دیگر کاهش مخاطبان سینما را به همراه داشته است. پیشتر «همایون اسعدیانم رئیس شورای صنفی نماش در گفتگویی اعلام کرد که قرار است برای نخستین بار طرح قیمت شناور بلیت را مورد آزمایش قرار دهند که در جریان آن بلیت سینما بین مبلغ ده تا بیست هزار تومان شناور خواهد بود و بسته به استقبال مخاطبان از یک فیلم این مسئله اجرایی خواهد شد. سیستمی که در کشورهای دیگر نیز برقرار است، به این صورت که هر سانس قیمت بلیت متفاوتی دارد.

در ایران این طرح به این شکل اجرایی نشده و به جای آن شاهد شناور شدن قیمت بلیت بودیم که اگرچه باعث افزایش فروش شماری از فیلم‌ها شد، اما در مقابل مخاطبان را نیز واداشت تا با دقت بیشتری تصمیم گیری کرده و از خیر دیدن فیلم‌های متوسط و ضعیف در سینما صرفنظر کنند.

اگرچه این طرح در زمان مناسبی متوقف شد اما در نهایت باید این مسئله را به تصمیم گیرندگان این طرح یادآوری کرد که در زمانی که آثار سینمایی با کیفیت نه چندان مطلوب و شاید متوسط روی پرده‌ی سینماها هستند، گران شدن بلیت تنها به ضرر مخاطبان سینما تمام شده و باعث می شود شاهد حذف شدن تدریجی این سرگرمی از سبد خانوارها باشیم.