تازه‌ترین شواهد موجود حکایت از آن دارند که «سیلویا پلات» بانوی شاعر و همسر «تد هیوز» دیگر شاعر نامی قرن بیستم، قربانی خشونت خانگی بوده است. این مسئله از میان نامه‌های رد و بدل شده بین این خانم شاعر و دوست پزشکش مشخص شده است.

خانم پلات (Sylvia Plath) در قالب نامه‌هایی که تا کنون دیده نشده بودند از خشونت همسرش «تد هیوز» (Ted Hughes) شکایت داشته و اذغان کرده که دو روز پیش از سقط فرزند دومش توسط شوهرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته و آقای هیوز صراحتاً به او گفته که آرزوی مرگش را دارد. ظاهراً خانم پلات این نامه ها را از تاریخ هیجدهم فوریه سال ۱۹۶۰ تا یک هفته پیش از مرگش یعنی تا چهارم فوریه ۱۹۶۳ خطاب به دوست پزشکش نوشته و از ناملایمات و سختی‌های زندگی خود با او سخن می‌گفته است.

از سوی دیگر خانم پلات از دوران کودکی به خاطره نویسی مشغول بود اما پس از مرگش آقای هیوز ادعا کرده که دفترهای خاطرات او گم شدند و او حتی ادعا کرده که برای حمایت از فرزندان‌شان آخرین دفتر خاطرات همسرش را از بین برده است!

در نهایت اگرچه همکاری این دو شاعر برجسته در زمینه فرهنگ و ادب قابل توجه و ستایش شده است، اما ازدواج این دو سرانجام خوشی نداشته و این نامه‌ها گواهی بر این مدعا است.