آینه‌ی حمام و سرویس دستشویی یکی از پرکاربردترین بخش‌های منازل و اماکن است؛ یکی از بخش‌هایی که شاید کوچک به نظر برسد اما زیبایی آن تأثیر زیادی بر حس آدمی حین استفاده از حمام و سرویس دستشویی دارد. در ادامه به برخی طرح‌ها و ایده‌های جالب آینه می‌پردازیم.

برخی ایده‌ها از یک آینه‌ی صاف و ساده که حاشیه‌ی زیبایی هم ندارد، یک دکور زیبا می‌سازد. به عنوان مثال آینه‌ی ساده‌ی زیر، با حاشیه‌هایی که برش ۴۵ درجه دارند، زیباتر از سادگیش نشان می‌دهد و البته طراحی مدرن و امروزی دارد:

طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی

نوع دیگر طراحی خلاقانه و متفاوت است، و البته بسیار ساده! آینه‌ی گرد:

طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی

در برخی طرح‌ها هم حاشیه‌ی چوبی و فلزی با طرح ظریف و جالب، آینه را شبیه اثری هنری جلوه می‌دهد:

طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی

و به دیگر طرح‌ها و ایده‌ها نگاه کنیم:

طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی
طراحی آینه‌ی حمام و دستشویی