طبیعت و چشم اندازهای متنوع آن همیشه راهی برای به هیجان آوردن بیننده پیدا می‌کنند و در این میان مناظر مه‌آلود جایگاهی خاص دارند. وقتی که دنیای اطراف ناگهان محو محوتر می‌شود و سکوت همه جا را دربر می‌گیرد. وقتی می‌توان به تخیل بال و پر داد تا از میان پرده‌ی مه هر چیزی را بازآفرینی کند.

مطالب مرتبط با کرونا در ۷۲۴پرس

در این مجال با عکاسی به نام «جاستین رزنبرگ» همراه خواهیم شد که به گواه اطرافیانش، عشق عمیق به «مه» دارد. او مناظر پیچیده در میان پرده‌ی مه و آن رمز و رازی که احاطه‌شان کرده را بسیار دوست دارد و به این همین خاطر اغلب زمانی که برای عکاسی کردن به مسافرت می‌رود، این گونه مناظر را بیش از بقیه ثبت و ضبط می‌کند. به تازگی در سفری به کالیفرنیای جنوبی، این عکاس  تصاویری زیبا را از «جنگل ملّی سن برناردینو» (San Bernardino) و نیز «جنگل ملّی لس پادرس » (Los Padres) ثبت کرده که تماشای‌شان خالی از لطف نیست.

Foggy-1
Foggy-10
Foggy-11
Foggy-12
Foggy-13
Foggy-14
Foggy-15
Foggy-16
Foggy-17
Foggy-18
Foggy-19
Foggy-2
Foggy-20
Foggy-21
Foggy-22
Foggy-23
Foggy-24
Foggy-3
Foggy-4
Foggy-5
Foggy-6
Foggy-7
Foggy-8
Foggy-9