معماری اسلامی در گوشه و کنار جهان آثار درخشانی را از خود برجای گذاشته است که چشم‌ها را خیره خود کرده‌اند. اما این بار نوبت به کتاب آسمانی ما قرآن رسیده است که در قالبی جدید و تماشایی توجهات را معطوف خود کند؛ آن هم به همت هنرمندی از کشور آذربایجان.

نقاش آذربایجانی «تونزاله ممدزاده» (Tunzale memmedzade) به مدت سه سال مشغول کاری شگفت‌انگیز بوده است. این هنرمند دست به قلم شده و کتاب آسمانی مسلمانان را از نو با دست بازنویسی کرده است و نتیجه‌ی کار به اندازه‌ای چشمگیر بوده که توجه هر کسی را فاقد هر دین و مذهبی به خود جلب کرده است.

خانم ممدزاده قبل از شروع کار، تحقیقات مفصلی انجام داد و در این حین متوجه شد که در این مدت قرآن روی مواد مختلفی نگاشته شده؛ اما تا کنون کسی این کتاب مقدس را روی ابریشم بازنویسی نکرده است. به دنبال تصمیم گیری نهایی، خانم ممدزاده نسخه‌ی ارائه شده از سوی انجمن رسمی «دیانت» (Diyanet) از کشور ترکیه را به عنوان منبع خود انتخاب و سپس آیات قرآن را با استفاده از طلا و نقره‌ی مایع روی صفحاتی از بهترین نوعی ابریشم بازنویس کرد.

این هنرمند معتقد است که این اثر هنری در واقع شاهکاری است که او موفق به خلقش شده است. از سوی دیگر او معتقد است که با بازنویسی آیات قرآن روی ابریشم هیچ قانون مذهبی را زیر پا نگذاشته؛ چرا که در قرآن به ابریشم اشاره شده است.