اصغر فرهادی که این روزها دومین جایزه‌ی اسکار خود را هم گرفته است، کارگردانی است که دست روی موضوعات خاصی برای فیلم‌هایش می‌گذارد. او موضوعاتی جهانی را که در تمام دنیا برای عموم مردم قابل فهم است را با بیان بومی کشور و مردم جامعه خودش مطرح می‌کند.

فیلم جدایی نادر از سیمین و موضوع نگهداری از سالمند در همه فرهنگ‌ها قابل فهم و هضم و موجود است .شما هر که باشید و در هر منزلت و مقامی و در هرجای این جهان خاکی که زندگی کنید، سالمندانی در اطراف شما هستند که شما می‌توانید این موضوع و مشکلات آن دوران را به خوبی درک کنید.

آخرین فیلم اصغر فرهادی با عنوان فروشنده موضوع حساسی دارد که از جهتی حساسیت خود موضوع مطرح است و از جهتی حساسیت به موضوع. این که فرهادی به سراغ موضوعی رفته که مثل موضوعات سایر فیلم‌هایش اشتراکات انسانی در همه فرهنگ­ها و کشورها دارد. تجاوز یک عمل غیرانسانی است که در هیچ فرهنگی پذیرفته شده نیست و در عین حال هیچ جامعه و کشوری نمی­تواند ادعا کند که تا به حال این عمل ضد ارزش و ضد اخلاق را در خود نداشته است.

فرهادی موضوعاتی را برای نوشتن و ساختن فیلم انتخاب می‌­کند که در همه‌ی فرهنگ‌ها قابل فهم باشد؛ مخاطب خودش را جای قهرمان بگذارد و با قصه درگیر شود.

او حساسیت به این موضوع را هم از نگاه یک انسان روشن‌فکر و اخلاقی در منطقه جغرافیایی خودش بررسی می­‌کند. فروشنده یک موضوع غیراخلاقی را که در جامعه‌ی انسانی امکان وقوع دارد، با نگاهی انسان‌مدارانه و اخلاقی دیده است. عماد،قهرمان این داستان که یک انسان اخلاقی و بااندیشه است به سراغ پلیس نمی‌­رود تا از منظر قانونی حقوق خود را استیفا کند؛ از کسی کمک نمی‌­خواهد؛ با همسرخود که قربانی این ماجرا است نیش‌دار رفتار نمی­‌کند تا انتقام چیزی دیگر را از کسی دیگر بگیرد. او می­‌خواهد با ندای درونی خودش و از دیگاه فکری و انسانی خودش مجرم را به محکمه وجدان و درون خودش بکشاند.

هر چند که هر قهرمانی در داستانپاشنه‌ی آشیلی دارد و بالاخره یک جایی هم خشم فروخورده از جایی بیرون می­زند، اما برای مخاطب خشمگین شده‌ی سینما، حتی واکنش‌های شدید عماد هم، شفا دهنده و تسکین‌بخش است.

از طرفی موضوع این فیلم در فرهنگ ایرانی بررسی شده است. در فرهنگی که طرح این موضوعات تابو محسوب می‌شود. در فرهنگی که از سیزده سالگی پسران را با مفهوم غیرت آشنا می­‌کند و پذیرش و تحمل چنین موضوعی از سخت­‌ترین موضوعات فرهنگی و اجتماعی است.

این موضوع ، موضوعی نیست که فقط ریشه در اخلاق یا فرهنگ داشته باشد. علاوه بر این، یک موضوع ایدئولوژیک هم نیست. این موضوع، زیربنایی روانشناسانه، جامعه شناسانه، فرهنگی، حقوقی و مذهبی دارد. موضوعی که از چند حیث و در چند حیطه می­توان به آن چنگ انداخت و عقاب‌وار، مورد کنکاش و بررسی  قرار داد.