آل ثانی، سرمایه‌گذار عرب فیلم فروشنده پس از برنده اعلام شدن این فیلم در مراسم اسکار اعلام کرده است افتخار می‌کنم که به عنوان اولین بنیاد سینمایی عربی برای برنده شدن فیلم فروشنده جایزه‌ی اسکار گرفتیم!

به گزارش پایگاه خبری ۷۲۴، « المیاسه بنت حمد بن خلیفه آل ثانی» شاهزاده‌ی قطری است که سرمایه‌گذاری فیلم فروشنده را به کارگردانی اصغر فرهادی به عهده گرفته است.

البته ابراز رضایت و خوشحالی این سرمایه‌گذار برای برنده شدن فیلم فروشنده قابل درک است؛ اما نسبت دادن آن به افتخاری برای سینمای عرب توجیه خاصی ندارد.