اشتباه اخیر صورت گرفته در مراسم اسکار، همه را بهت زده کرد؛ چرا که انتظار نمی‌رود در مراسمی که میلیون‌ها چشم در سراسر دنیا آن را دنبال می‌کند، چنین ناهماهنگی و اشتباه بزرگی صورت بگیرد.

در این مراسم، دست اندرکاران پشت صحنه پاکت اشتباهی را به وارن بیتی، معرفی کننده‌ی فیلم برنده داده بودند و همین امر باعث شد که وی فیلم لا لا لند را به جای مهتاب، برنده‌ی اسکار معرفی کند. اشتباهی که تاکنون در اسکار سابقه نداشته است و آکادمی را مجبور به عذرخواهی رسمی کرده است.

در این متن عذرخواهی رسمی آمده است:

معرفی کننده‌ی برنده، پاکت اشتباه را دریافت کرده بود و همین باعث شد که فیلم دیگری برنده اعلام شود. با این حال این اشتباه به سرعت اصلاح شد. ضمن بیان علت مشکل ایجاد شده، عمیقا از این بابت عذرخواهی می‌کنیم.