شکی نیست که درختان و گیاهان در زیبایی باغ و باغچه‌ی کوچک منازل و اماکن تأثیر زیادی دارند؛ اما چه خوب است اگر این موجودات زنده را با ذوق هنری زیباتر کنیم تا ترکیبی بدیع و منحصر به فرد شکل گیرد. در ادامه به برخی دکوراسیون‌های زیبای باغچه می‌پردازیم.

ریشه‌های محکم درخت ممکن است برای جاسازی یک سازه‌ی زیبا روی آن کفایت کند و حتی گلدان‌ها را روی درخت استوار کنیم؛ مثل تصویر فوق.

تنه‌ی درخت در نقش پایه‌ی میز شیشه‌ای:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

این هم آرایشی کودکانه که تنه‌ی درخت را به خانه‌ی موجودات خیالی و شاید عروسک‌ها تبدیل کرده:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

و نوع دیگر نورپردازی ملایم از درون درختی شکاف خورده است!:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

می‌توان از کنده‌ای عظیم، صندلی جالب ساخت و حتی با یک تکه الوار صاف و دو کنده، صندلی بزرگ و جالبی طراحی کرد:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

و این هم گونه‌ای دیگر از صندلی‌ها که تک‌نفره است:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

برخی هنرمندان هم حوصله‌ی بیشتری دارند و رنگ‌آمیزی کودکانه‌ای به درختان اضافه می‌کنند:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

درخت در نقش گلدان:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

و درخت در نقش شمع‌دانی:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

و این هم بانوی درختی ما:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه