شکی نیست که درختان و گیاهان در زیبایی باغ و باغچه‌ی کوچک منازل و اماکن تأثیر زیادی دارند؛ اما چه خوب است اگر این موجودات زنده را با ذوق هنری زیباتر کنیم تا ترکیبی بدیع و منحصر به فرد شکل گیرد. در ادامه به برخی دکوراسیون‌های زیبای باغچه می‌پردازیم.

مطالب مرتبط با کرونا در ۷۲۴پرس

ریشه‌های محکم درخت ممکن است برای جاسازی یک سازه‌ی زیبا روی آن کفایت کند و حتی گلدان‌ها را روی درخت استوار کنیم؛ مثل تصویر فوق.

تنه‌ی درخت در نقش پایه‌ی میز شیشه‌ای:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

این هم آرایشی کودکانه که تنه‌ی درخت را به خانه‌ی موجودات خیالی و شاید عروسک‌ها تبدیل کرده:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

و نوع دیگر نورپردازی ملایم از درون درختی شکاف خورده است!:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

می‌توان از کنده‌ای عظیم، صندلی جالب ساخت و حتی با یک تکه الوار صاف و دو کنده، صندلی بزرگ و جالبی طراحی کرد:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

و این هم گونه‌ای دیگر از صندلی‌ها که تک‌نفره است:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

برخی هنرمندان هم حوصله‌ی بیشتری دارند و رنگ‌آمیزی کودکانه‌ای به درختان اضافه می‌کنند:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

درخت در نقش گلدان:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

و درخت در نقش شمع‌دانی:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه

و این هم بانوی درختی ما:

تنه‌ی درخت در زیباسازی باغ و باغچه