ارتقای دوش آب گرم حمام، نه تنها منجر به زیبایی بیشتر حمام می‌شود، بلکه اگر اصولی انجام شود، مصرف آب را نیز کاهش می‌دهد و به نوعی بازگشت سرمایه در آن مطرح است. در ادامه به برخی طرح‌های جالب در طراحی حمام و به ویژه دوش آب می‌پردازیم.

آمار نشان می‌دهد که بیشتر افراد و به خصوص سنین بالای ۴۵ سال، دوش آب را به وان ترجیح می‌دهند. آمار دیگر حاکی از آن است که اغلب افراد دوست دارند حمام به اتاق شخصی متصل بوده و جداره‌ی خاصی نداشته باشد. در ادامه به تماشای برخی ایده‌ها و طرح‌های جالب و امروزی برای دکوراسیون حمام می‌پردازیم.