فعالیت در نقش یک معمار از جذابیتی خاص برخوردار است. البته نباید فراموش کنیم که این شغل در جای خود از اهمیت بالایی نیز برخوردار است؛ چرا که به نوعی با سلامت مردم در ارتباط است. اینجا جایی برای اشتباه نیست؛ هر چند گاه گداری شاهد اشتباهات خنده‌دار و عجیبی هستیم که در اکثر موارد ما را شگفت‌زده و حیران می‌کنند.

 در واقع معماران نه تنها از بعد ایمنی، بلکه برای حفظ ظاهر و جلب اعتماد مشتریان بعدی هم که شده، می‌بایست دقت بیشتری به خرج داده و از کنار هیچ اشتباهی سهل انگارانه عبور نکنند؛ چرا که اشتباهاتی از این دست که ما برای شما جمع آوری کردیم، اگرچه شاید آن قدرها هم خطرساز نباشند، اما بی‌شک وجهه و نام نیک آنها را خدشه دار خواهند کرد.

البته می‌توان از زاویه‌ای دیگر هم به این مسائل نگاه کرد. شاید چیزی که از دید ما یک اشتباه مضحک است، در واقع امضای معمار به سبک و سیاق خود او باشد. از طرف دیگر مشاهده‌ی این شاهکارهای عجیب و غریب و غیر قابل توضیح، به نوعی یک سازه را در یاد و خاطر ما جاودانه‌تر می‌کنند. البته همیشه هم پای یک معمار در میان نیست؛ گاهی شاهد دسته گل‌هایی هستیم که طراحان داخلی و دیگر افراد درگیر در یک پروژه ساختمانی به آب می‌دهند.

به هر روی فارغ از هر دلیل و علتی، تصاویری که در ادامه به تماشای‌شان خواهیم نشست به نوعی هم خنده‌دار هستند و هم جالب توجه. پس بهتر است سخن کوتاه کرده و به تماشای آنها بنشینیم.

 

اشتباهات خنده‌دار معماران-1
اشتباهات خنده‌دار معماران-3
اشتباهات خنده‌دار معماران-4
اشتباهات خنده‌دار معماران-5
اشتباهات خنده‌دار معماران-6
اشتباهات خنده‌دار معماران-7
اشتباهات خنده‌دار معماران-8
اشتباهات خنده‌دار معماران-9
اشتباهات خنده‌دار معماران-11
اشتباهات خنده‌دار معماران-10
اشتباهات خنده‌دار معماران-16
اشتباهات خنده‌دار معماران-12
اشتباهات خنده‌دار معماران-13
اشتباهات خنده‌دار معماران-14
اشتباهات خنده‌دار معماران-17
اشتباهات خنده‌دار معماران-15
اشتباهات خنده‌دار معماران-19
اشتباهات خنده‌دار معماران-2
اشتباهات خنده‌دار معماران-18
اشتباهات خنده‌دار معماران-20

آیا شما هم در محل زندگی خود با اشتباهاتی از این دست مواجه شده‌اید؟ نظر شما در مورد این تصاویر چیست؟