فعالیت در نقش یک معمار از جذابیتی خاص برخوردار است. البته نباید فراموش کنیم که این شغل در جای خود از اهمیت بالایی نیز برخوردار است؛ چرا که به نوعی با سلامت مردم در ارتباط است. اینجا جایی برای اشتباه نیست؛ هر چند گاه گداری شاهد اشتباهات خنده‌دار و عجیبی هستیم که در اکثر موارد ما را شگفت‌زده و حیران می‌کنند.

 در واقع معماران نه تنها از بعد ایمنی، بلکه برای حفظ ظاهر و جلب اعتماد مشتریان بعدی هم که شده، می‌بایست دقت بیشتری به خرج داده و از کنار هیچ اشتباهی سهل انگارانه عبور نکنند؛ چرا که اشتباهاتی از این دست که ما برای شما جمع آوری کردیم، اگرچه شاید آن قدرها هم خطرساز نباشند، اما بی‌شک وجهه و نام نیک آنها را خدشه دار خواهند کرد.

البته می‌توان از زاویه‌ای دیگر هم به این مسائل نگاه کرد. شاید چیزی که از دید ما یک اشتباه مضحک است، در واقع امضای معمار به سبک و سیاق خود او باشد. از طرف دیگر مشاهده‌ی این شاهکارهای عجیب و غریب و غیر قابل توضیح، به نوعی یک سازه را در یاد و خاطر ما جاودانه‌تر می‌کنند. البته همیشه هم پای یک معمار در میان نیست؛ گاهی شاهد دسته گل‌هایی هستیم که طراحان داخلی و دیگر افراد درگیر در یک پروژه ساختمانی به آب می‌دهند.

به هر روی فارغ از هر دلیل و علتی، تصاویری که در ادامه به تماشای‌شان خواهیم نشست به نوعی هم خنده‌دار هستند و هم جالب توجه. پس بهتر است سخن کوتاه کرده و به تماشای آنها بنشینیم.

 

funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-16-5821cac7c9109605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-23-5821cad9266b1605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-25-5821cade0e9d3605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-27-5821cae410c7e605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-30-5821caebeaf8d605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-32-5821caf15c1ca605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-34-5821caf570ac2605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-39-5821cb05c8fdf605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-42-5821eaba48bc7605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-46-5821f4aa1c3c1605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-46-5822d60960f57605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-51-5822e2ff7564b605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-52-5822e53af062a605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-52-5822fda091958605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-63-58242b0c73c40605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-65-58243e867b907605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-66-582442bf56800605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-7-5821cab22e6c9605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-71-58247b8f5a38d605
funny-architect-construction-fails-you-had-one-job-72-5824822a7fa37605

آیا شما هم در محل زندگی خود با اشتباهاتی از این دست مواجه شده‌اید؟ نظر شما در مورد این تصاویر چیست؟