هفتاد و چهارمین مراسم گلدن گلوب، تنها چند ساعت دیگر طی مراسمی در هتل بورلی هیلز واقع در کالیفرنیای آمریکا برگزار خواهد شد. هر ساله پیش از آغاز این مراسم، چهره‌ها و فیلم‌ها در ژانرهای مختلفی نامزد دریافت این جوایز می‌شوند. در این میان همیشه افرادی وجود دارند که بیش از یک بار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب می‌شوند. در ۶ قسمت قبل به بررسی رکوردداران بالای لیست پرداختیم و در این مطلب به ادامه این لیست می‌پردازیم.

در قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، قسمت پنجم و قسمت ششم به بررسی رکوردداران نامزدی برای کسب جایزه در گلدن گلوب پرداختیم و در اخرین قسمت به معرفی ادامه این لیست می‌پردازیم.

فرد استر نامزد دریافت ۵ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  for On the Beach- سال 1959

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Finian's Rainbow-  سال 1968

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Pleasure of His Company-  سال 1961

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  The Towering Inferno- سال 1974

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم por Three Little Words-  سال 1950

 

گرگوری پک نامزد دریافت ۵ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Captain Newman, M.D.- سال 1963

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   MacArthur- سال 1977

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   The Boys From Brazil- سال 1978

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   The Yearling- سال 1946

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   To Kill a Mockingbird- سال 1962

 

لارنس اولیویر نامزد دریافت ۵ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  A Little Romance- سال 1979

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Hamlet- سال 1948

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  Marathon Man- سال 1976

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Sleuth - سال 1972

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Spartacus - سال 1960

 

برد پیت نامزد دریافت ۵ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

  

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  12 Monkeys- سال 1995

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  Babel - سال 2006

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Legends Of the Fall - سال 1994

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Moneyball - سال 2011

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   The Curious Case of Benjamin Button- سال 2008

 

مایکل داگلاس نامزد دریافت ۵ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The American President-  سال 1995

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The War Of the Roses-  سال 1989

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Wall Street- سال 1987

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  Wall Street: Money Never Sleeps- سال 2010

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Wonder Boys- سال 2000

 

مورگان فریمن نامزد دریافت ۵ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Driving Miss Daisy-  سال 1989

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Invictus - سال 2009

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  Million Dollar Baby - سال 2004

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  Street Smart- سال 1987

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   The Shawshank Redemption- سال 1994

 

پیتر سلرز نامزد دریافت ۵ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Being There -  سال 1979

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  Lolita - سال 1962

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Pink Panther -  سال 1964

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Pink Panther Strikes Again -  سال 1976

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Return Of the Pink Panther -  سال 1975

 

راسل کرو نامزد دریافت ۵ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   A Beautiful Mind- سال 2001

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Cinderella Man- سال 2005

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Gladiator - سال 2000

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Master and Commander: The Far Side Of the World- سال 2003

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   The Insider- سال 1999

 

سین پن نامزد دریافت ۵ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  Carlito's Way - سال 1993

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Dead Man Walking- سال 1995

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Milk - سال 2008

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Mystic River- سال 2003

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Sweet and Lowdown-  سال 1999