هفتاد و چهارمین مراسم گلدن گلوب، ۲ روز دیگر یعنی نوزدهم دی ماه ۱۳۹۵ طی مراسمی در هتل بورلی هیلز واقع در کالیفرنیای آمریکا برگزار خواهد شد. هر ساله پیش از آغاز این مراسم، چهره‌ها و فیلم‌ها در ژانرهای مختلفی نامزد دریافت این جوایز می‌شوند. در این میان همیشه افرادی وجود دارند که بیش از یک بار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب می‌شوند. در ۵ قسمت قبل به بررسی رکوردداران بالای لیست پرداختیم و در این مطلب به ادامه این لیست می‌پردازیم.

در قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم و قسمت پنجم به بررسی رکوردداران نامزدی برای کسب جایزه در گلدن گلوب پرداختیم و در قسمت پنجم به معرفی ادامه این لیست می‌پردازیم.

 

فی دانوی نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلمBarfly سال 1987

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم  Bonnie and Clydeسال 1967

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Chinatown سال 1974

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلمNetwork سال 1976

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیل Puzzle Of a Downfall Childسال 1970

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Three Days Of the Condorسال 1975

 

جسیکا لانگ نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

  

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم  A Thousand Acres- سال 1997

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم  Blue Sky- سال 1994

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلمCountry - سال 1984

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Frances - سال 1982

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Music Box- سال 1989

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  Tootsie - سال 1982

 

جودی دونچ نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  Chocolat - سال 1999

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم  Iris  - سال 2001

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   Mrs Brown- سال 1997

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Mrs Henderson Presents – سال 2005

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   Notes On A Scandal- سال 2006

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  Shakespeare In Love - سال 1998

 

جولیان مور نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب

        

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  A Single Man- سال 2009

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم An Ideal Husband – سال 1999

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  Boogie Nights- سال 1997

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   Far From Heaven- سال 2002

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   The End Of the Affair- سال 1999

نامزد دریافت بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم The Kids Are All Right– سال 2010

 

مگی اسمیت نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۲ جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  A Room With a View- سال 1986

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم California Suite– سال 1978

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  Gosford Park- سال 2001

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   The Prime Of Miss Jean Brodie- سال 1969

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Travels With My Aunt– سال 1972

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   por Othello- سال 1965

 

میشل فایفر نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Frankie & Johnny - سال 1991

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم Love Field- سال 1992

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Married To the Mob-  سال 1988

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم The Age Of Innocence- سال 1993

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   The Fabulous Baker Boys- سال 1989

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   The Russia House- سال 1990

 

رنه زلورگر نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Bridget Jones: The Edge Of Reason-  سال 2004

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Bridget Jones's Diary-  سال 2001

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Chicago -  سال 2002

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  Cold Mountain- سال 2003

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Miss Potter-  سال 2006

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Nurse Betty-  سال 1999

 

سیسی اسپیسک نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Crimes Of the Heart-  سال 1986

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   In the Bedroom- سال 2001

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   Missing- سال 1982

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   Raggedy Man- سال 1981

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   The River- سال 1984

کسب جایزه بهترین بازیگر زن در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم Coal Miner's Daughter-  سال 1980

 

شلی وینترز نامزد دریافت ۶ جایزه گلدن گلوب و کسب ۱ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   A Place In the Sun- سال 1951

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  Alfie- سال 1966

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در بخش درام در فیلم   Lolita- سال 1962

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  Next Stop, Greenwich Village- سال 1976

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  The Diary Of Anne Frank- سال 1959

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در فیلم  The Poseidon Adventure- سال 1972

 

جورج کلونی نامزد دریافت ۵ جایزه گلدن گلوب و کسب ۳ جایزه گلدن گلوب

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Michael Clayton- سال 1951

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش موزیکال (کمدی) در فیلم O Brother, Where Art Thou?-  سال 2006

کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در فیلم  Syriana - سال 1959

کسب جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   The Descendants- سال 1951

نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد در بخش درام در فیلم   Up In The Air- سال 1951